DMCA

PUNAN ANG FORM SA IBABA.

Ang layunin ng pamamaraang ito ay ipaalam sa noTube.net ang pagkakaroon sa site na ito ng isa o higit pang mga ilegal na nilalaman, upang makuha ang kanilang pag-alis.

Matatandaan na, alinsunod sa aming mga pangkalahatang kondisyon, ang pamamaraang ito ay ang tanging paraan upang ipaalam ang pagkakaroon ng ilegal na nilalaman at upang makuha ang pag-alis nito.

Mangyaring kumpletuhin ang form sa ibaba nang may katumpakan at ibigay sa amin ang mga sumusunod na dokumento:
– kopya ng isang dokumento ng pagkakakilanlan ng aplikante (lisensya sa pagmamaneho, kard ng pagkakakilanlan o pasaporte)
– dokumentong nagpapatunay na ikaw o ang iyong kliyente ang may-ari ng mga karapatan sa nilalaman na paksa ng reklamo at, kung kinakatawan mo ang isang ikatlong partido, ang kontrata sa pagitan mo at ng ikatlong partido.

Youtube: Converter