DMCA

ĐIỀN VÀO MẪU DƯỚI ĐÂY.

Mục đích của thủ tục này là thông báo cho noTube.net về sự hiện diện của một hoặc nhiều nội dung bất hợp pháp trên trang web này để yêu cầu xóa nội dung đó.

Xin nhắc lại rằng, phù hợp với các điều kiện chung của chúng tôi, thủ tục này là cách duy nhất để thông báo về sự hiện diện của nội dung bất hợp pháp và yêu cầu xóa nội dung đó.

Vui lòng điền chính xác vào biểu mẫu bên dưới và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu sau:
- bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp đơn (bằng lái xe, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu)
- tài liệu chứng minh rằng bạn hoặc khách hàng của bạn là chủ sở hữu quyền đối với nội dung là đối tượng của đơn khiếu nại và, nếu bạn đại diện cho bên thứ ba, hợp đồng giữa bạn và bên thứ ba.

bộ chuyển đổi rung